Svenska

Gör ifyllbart formulär i Word | Infoga, ta bort kryssrutor och fält i C#

Ifyllbara formulär används ofta i Microsoft Word-dokument som DOC, DOCX och andra filformat. I den här artikeln kommer vi att skapa ett ifyllbart formulär i Word-dokument programmatiskt med C# med Aspose.Words for .NET API. Dessutom täcker vi också borttagning eller radering av ifyllbara formulärfält. Installation Du kan konfigurera Aspose.Words för .NET API i din .NET-applikation och sedan använda den med C# eller VB.NET. Du kan antingen ladda ner DLL-filen från avsnittet New Releases eller konfigurera den med följande NuGet-kommando.
augusti 5, 2020 · 3 min · Farhan Raza