Svenska

Lägg till eller ta bort hyperlänkar i PowerPoint PPT i C#

Hyperlänkar i dokument används för att navigera från en plats till en annan. I PowerPoint-presentationer används de vanligtvis för att infoga webbadresser till webbsidor. Du kan skapa en hyperlänk av text, bild, form eller ett medieelement i PowerPoint PPT-bilder. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till hyperlänkar till PowerPoint PPT/PPTX i C#. Dessutom kommer vi att täcka hur man tar bort hyperlänkar från PPT-bilder programmatiskt.
februari 2, 2022 · 6 min · Usman Aziz