Svenska

Skapa MS Visio VSDX-diagram med C#

MS Visio är ett populärt program som låter dig skapa ett brett utbud av diagram som flödesscheman, dataflödesdiagram, affärsprocessmodeller och etc. VSDX är filformatet som MS Visio använder för att lagra diagrammen. För att automatisera VSDX-manipulation ger den här artikeln dig en grundläggande handledning om hur du skapar VSDX-diagram från början i C#. Dessutom beskriver den hur man infogar sidor, former och text i VSDX-diagrammen inifrån .NET-applikationer.
december 1, 2020 · 6 min · Usman Aziz