Svenska

Infoga tabell i Word-dokument (DOC/DOCX) med C++

Med Aspose.Words för C++ API kan du infoga tabeller i ett Word-dokument. Du kan konfigurera API:et genom att ladda ner det från nya utgåvor eller via NuGet-galleriet. När du väl har konfigurerat korrekt kan du helt enkelt använda metoderna, egenskaperna och klasserna som exponeras av API:et så att några enkla API-anrop kan användas för att skapa, redigera eller manipulera Microsoft Word-dokument, som DOCX- eller DOC-filer.
september 20, 2020 · 8 min · Farhan Raza