Svenska

Konvertera PowerPoint PPT till animerad GIF i Java

Animerad GIF har förmågan att innehålla ett antal bilder i en enda fil. Därför konverteras PowerPoint-presentationer ofta till GIF-filer där varje bild i GIF-en representerar en bild. För att utföra konverteringen programmatiskt beskriver den här artikeln hur du konverterar en PowerPoint PPT- eller PPTX-presentation till en animerad GIF i Java. Dessutom kommer du att lära dig hur du anpassar ramstorlek, fördröjningen mellan bilder och bildrutor per sekund programmatiskt.
januari 15, 2022 · 3 min · Usman Aziz