Svenska

Lägg till vattenstämpel i Word-dokument med Java

Vattenstämplar läggs till i Word-dokumenten för olika ändamål som att förhindra olaglig användning, definiera äganderätt, visa dokumentets status, etc. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till en vattenstämpel till Word-dokument med hjälp av Java. Artikeln kommer att demonstrera infogning av text- och bildvattenstämplar i ett Word-dokument separat.
juli 19, 2021 · 3 min · Usman Aziz