Svenska

Skapa Exchange-distributionslista i Java

MS Exchange Server låter dig skapa e-postdistributionslistor som kan användas för att skicka e-postmeddelanden till en grupp människor utan att ange individuella e-postadresser. För att skapa sådana listor programmatiskt beskriver den här artikeln hur man skapar en distributionslista på MS Exchange Server i Java. Dessutom visar den hur man hämtar en distributionslista programmatiskt.
april 7, 2022 · 3 min · Usman Aziz