Svenska

Extrahera e-postmeddelanden via de 5 mest populära metoderna i Java

Upptäck sätten att hämta e-postmeddelanden i Java via POP3, IMAP, EWS, Graph API eller från offline-postlådelagringar i olika format som PST, MBOX, OLM, TGZ. I den här guiden kommer vi att utforska hur man hämtar e-postmeddelanden med Aspose.Email för Java genom olika protokoll: POP3, IMAP, EWS (Exchange Web Services) och Microsoft Graph API.
december 6, 2023 · 7 min · Margarita Samodurova

Läs Outlook PST-filer i Java

PST (Personal Storage Table) är ett välkänt filformat som används för lagringsändamål av olika Microsoft-program som MS Outlook, Exchange och Windows Messaging. PST-filer kan lagra meddelanden, kontakter och information om andra objekt som kalendrar, händelser etc. I vissa fall kan du behöva analysera en PST-fil och extrahera data från den programmatiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur man läser MS Outlook PST-filer med Java. Du kommer att lära dig hur du extraherar mappars information, läser e-postmeddelanden och hämtar kontakter från en PST-fil.
mars 1, 2022 · 4 min · Usman Aziz