Svenska

Konvertera OFT-filer till HTML i Java

MS Outlook använder OFT som mallformat för att skapa layouter för e-postmeddelanden. Mallen kan förformateras och fyllas i med innehållet dynamiskt för att skapa anpassade meddelanden. I vissa fall kan du få OFT-filerna och behöva konvertera dem till HTML-format programmatiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar en OFT-fil till HTML i Java.
april 12, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Skicka ett Word-dokument som e-post i Java

I de flesta fall skickas e-postmeddelanden i en välformaterad layout efter en viss mall. Men olika e-postredigerare tillhandahåller inte de förbättrade formateringsalternativen. I sådana fall kan du skapa ett meddelande i ett Word-dokument och använda det som en e-posttext. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skickar ett MS Word-dokument som ett e-postmeddelande med Java.
april 26, 2021 · 3 min · Usman Aziz