Svenska

Konvertera OFT-filer till HTML i Java

MS Outlook använder OFT som mallformat för att skapa layouter för e-postmeddelanden. Mallen kan förformateras och fyllas i med innehållet dynamiskt för att skapa anpassade meddelanden. I vissa fall kan du få OFT-filerna och behöva konvertera dem till HTML-format programmatiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar en OFT-fil till HTML i Java.
april 12, 2022 · 2 min · Usman Aziz