Svenska

Lägg till kommentarer i Excel-filer i Java

Kommentarer används för att lägga till ytterligare information eller för att förklara en formel i Excel-kalkylbladet. MS Excel låter dig också ställa in teckenstorlek, höjd, bredd etc. på kommentarerna. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du lägger till kommentarer till Excel-kalkylbladen programmatiskt med Java. Dessutom kommer artikeln också att täcka hur man formaterar kommentarerna.
maj 18, 2021 · 4 min · Usman Aziz

Hitta och ersätt text i Excel-kalkylblad med Java

I det här inlägget kommer du att lära dig hur du hittar och ersätter text i MS Excel-kalkylblad programmatiskt i Java. I olika scenarier består MS Excel-kalkylblad av en enorm mängd data som kan spridas i flera ark. I sådana fall kan alternativet Sök och ersätt hjälpa dig att minimera de ansträngningar som krävs för att uppdatera alla förekomster av en viss text. Låt oss kolla in hur man automatiserar det här alternativet när vi hanterar ett stort antal kalkylblad från Java-applikationerna.
december 8, 2020 · 3 min · Usman Aziz