Svenska

Autopassa Excel-rader och -kolumner i Java

När du genererar och bearbetar Excel-kalkylblad programmatiskt kan du behöva aktivera den här funktionen dynamiskt. För att uppnå det visar den här artikeln hur du automatiskt anpassar rader och kolumner i Excel-filer i Java.
september 27, 2022 · 3 min · Usman Aziz

Konvertera XLSX till JSON i Java

XLSX-filer används oerhört mycket för att lagra små eller stora data. Du kan också bearbeta och manipulera data genom att utföra olika operationer. Men i vissa fall måste du omvandla Excel-data till JSON-format, till exempel i webbapplikationer. För att utföra denna konvertering programmatiskt visar den här artikeln hur du konverterar en Excel XLSX-fil till JSON i Java.
juli 28, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Konvertera Excel XLSX till CSV i Java

XLSX-filer används vanligtvis för att lagra data i form av rader och kolumner. Men medan du bearbetar data behöver du ofta konvertera XLSX-filer till CSV-format (Comma Separated Values). För att utföra denna konvertering programmatiskt visar den här artikeln hur du konverterar en Excel XLSX till CSV i Java.
juli 26, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Konvertera Excel XLS till CSV i Java

XLS-filer används vanligtvis för att lagra data i form av rader och kolumner. Men medan du bearbetar data behöver du ofta konvertera XLS-filer till CSV-format (Comma Separated Values). För att utföra denna konvertering programmatiskt visar den här artikeln hur du konverterar en Excel XLS till CSV i Java.
juni 15, 2022 · 2 min · Usman Aziz

Konvertera Excel XLS till JSON i Java

XLS-filer används oerhört för att lagra små eller stora data. Du kan också bearbeta och manipulera data genom att utföra olika operationer. Men i vissa fall måste du omvandla Excel-data till JSON-format, till exempel i webbapplikationer. För att utföra denna konvertering programmatiskt visar den här artikeln hur du konverterar en Excel XLS- eller XLSX-fil till JSON i Java.
juni 15, 2022 · 3 min · Usman Aziz

Konvertera JSON-filer till XLS/XLSX i Java

JSON-filer används ofta för att behålla och dela data. Oftast används JSON-filer för att importera eller exportera data inom webb-, skrivbords- eller mobilapplikationer. I vissa fall måste du konvertera mottagna JSON-data till XLS- eller XLSX-format programmatiskt. För att uppnå det tar den här artikeln upp hur man konverterar en JSON-fil till Excel XLS eller XLSX i Java.
juni 14, 2022 · 2 min · Usman Aziz