Svenska

Rita former i Java: Linjer, bågar, ellipser och rektanglar

I vissa fall kan du behöva skapa olika objekt genom att rita formerna som cirklar, linjer, rektanglar, etc. Du kan också behöva rita dessa former på bilder för anteckning. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du ritar former programmatiskt i Java. Speciellt kommer du att lära dig hur man ritar linjer, ellipser, bågar och rektanglar och genererar deras bilder.
november 11, 2022 · 6 min · Usman Aziz

Oskärpa bilder Programmatiskt i Java

Nyligen har vi skrivit en serie blogginlägg för att visa dig hur du implementerar olika bildredigeringsfunktioner som att beskära, ändra storlek, vända och rotera bilder. Idag kommer vi att täcka hur man applicerar oskärpa effekten på bilder. Så låt oss se hur man suddar bilder programmatiskt i Java.
oktober 31, 2022 · 2 min · Usman Aziz