Svenska

Extrahera data från bild i Java

Optisk märkesigenkänning (OMR) är en elektronisk process som gör det möjligt att läsa och fånga data markerade av personer på ett test eller en undersökning, bestående av bubblor eller kvadratiska ingångar. Du kan enkelt utföra OMR-operationer på de skannade bilderna av sådana undersökningsformulär, frågeformulär eller testblad och läsa användarinmatningarna programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OMR och extraherar data från en bild i Java.
september 16, 2022 · 6 min · Muzammil Khan

Skapa OMR-undersökning eller svarsblad i Java

Som Java-utvecklare kan du enkelt generera OMR-undersökningar, frågesporter eller svarsblad från textmarkering programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar en OMR OMR-undersökning eller ett svarsblad från textuppmärkning med Java.
mars 31, 2022 · 4 min · Muzammil Khan