Svenska

Konvertera skannad PDF till sökbar PDF med OCR i Java

Ibland skapas PDF-filerna med bilder från en skanner eller kameraenhet. I vissa situationer kan du behöva konvertera en skannad PDF-fil till en sökbar PDF-fil med OCR, så att du kan arbeta med textinnehållet i PDF-filen. I enlighet med det tar den här artikeln upp hur man konverterar en skannad PDF till en sökbar PDF med OCR-funktion programmatiskt med Java.
december 13, 2021 · 2 min · Farhan Raza