Svenska

Konvertera USDZ till PDF i Java

USDZ-filer inkluderar data relaterade till skuggning, skelettdeformation och andra aspekter av 3D-scener. I vissa scenarier kanske du vill konvertera en USDZ-fil till PDF-format eftersom PDF-filerna stöds brett över ett antal plattformar. För sådana krav förklarar den här artikeln hur man konverterar USDZ till PDF-filer i Java.
april 11, 2022 · 2 min · Farhan Raza