Svenska

Skapa en webbskrapa i Java

Webbskrapning kallas också dataskrapning, webbskörd eller webbcrawlning som används för att extrahera data från webbsidorna. En webbskrapa kan använda olika tillvägagångssätt för att extrahera information. Till exempel XPath, CSS-väljare, anpassade filter, HTML-navigering, etc. I enlighet med sådana scenarier täcker den här artikeln hur man skapar en webbskrapa programmatiskt i Java.
april 25, 2022 · 5 min · Farhan Raza