Svenska

Skicka ett Word-dokument som e-post i Java

I de flesta fall skickas e-postmeddelanden i en välformaterad layout efter en viss mall. Men olika e-postredigerare tillhandahåller inte de förbättrade formateringsalternativen. I sådana fall kan du skapa ett meddelande i ett Word-dokument och använda det som en e-posttext. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skickar ett MS Word-dokument som ett e-postmeddelande med Java.
april 26, 2021 · 3 min · Usman Aziz

Hur man skapar Word-dokument i Java - MS Word Automation

Olika bibliotek finns tillgängliga som låter dig generera MS Word-dokument programmatiskt i Java. Vissa av dem behöver dock MS Office och andra kräver att du skriver komplex kod. Med tanke på sådana problem syftar den här artikeln till att ge dig det bästa men enklaste sättet att skapa MS Word-dokument i Java utan att behöva MS Office.
mars 11, 2020 · 5 min · Usman Aziz