Svenska

Konvertera JPG till DOCX i C# .NET

JPG är ett av de vanligaste bildformaten idag. JPG-format stöder förlustkomprimering vilket minskar filstorleken på bilderna. Det kan vara fallet när du behöver importera en JPG-bild till Word DOCX från dina .NET-applikationer. Du kan också få ett parti JPG-bilder som du behöver för att konvertera till ett DOCX-dokument. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar JPG-bilder till DOCX i C# .NET.
juli 25, 2022 · 2 min · Usman Aziz