Svenska

Konvertera bild till JSON med OCR i C#

Bilder eller grafik visar mycket visuell information som kan innehålla text, bilder, grafer etc. Ibland kanske du vill konvertera viss information från en JPG- eller PNG-bild till JSON-format för att bearbeta vissa data. I enlighet med sådana krav täcker den här artikeln hur man konverterar en bild till JSON genom att utföra OCR-operation programmatiskt i C#.
maj 30, 2022 · 3 min · Farhan Raza