Svenska

Konvertera JSON till CSV i C#

JSON är ett oerhört använt format för att lagra strukturerad data. I olika fall används JSON-filer för att överföra data mellan applikationer. Utöver det används CSV även för att lagra data som kommaseparerade värden. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du importerar data från JSON-filer till CSV programmatiskt. Speciellt kommer artikeln att täcka hur man konverterar JSON-data till CSV med C#.
oktober 4, 2021 · 3 min · Usman Aziz