Svenska

Importera data från JSON till Excel-arbetsblad i C# .NET

MS Excel tillhandahåller en mängd olika funktioner för att hålla och organisera tabelldata i form av kalkylblad. Tillsammans med dataorganisation kan du utföra olika operationer såsom datasortering, grafplottning, matematiska beräkningar och etc. JSON är å andra sidan ett mycket använt format för att lagra och överföra data i form av nyckel-värdepar. Oftast används den för att överföra data från servern till webbsidorna. Det kan vara fallet när du får data i form av JSON, dvs från en webbtjänst, och vill spara den i ett Excel-kalkylblad.
april 3, 2020 · 3 min · Usman Aziz