Svenska

Konvertera LaTeX till Word med Java

TEX är ett allmänt använt format för sättning av artiklar, böcker och andra publikationer. En TEX-fil består av olika taggar för att infoga text, grafik, matematiska ekvationer, symboler, etc. De flesta TEX-redigerare genererar utdata från en TEX-fil som ett PDF-dokument. Men i vissa fall kan du behöva generera ett Word-dokument från TEX-filen. I sådana fall beskriver den här artikeln hur du konverterar LaTeX-fil (.tex) till Word-format med Java.
juni 28, 2021 · 2 min · Usman Aziz