Svenska

Skapa och manipulera tabeller i PowerPoint med C#

Tabeller används för att ordna data i form av rader och kolumner. Dessutom organiserar och sammanfattar de data så att de enkelt kan ses och analyseras. MS PowerPoint låter dig även infoga tabeller i presentationerna. Följaktligen täcker den här artikeln hur man skapar och manipulerar tabeller i PowerPoint-presentationer med C#.
augusti 23, 2021 · 5 min · Usman Aziz