Svenska

Skapa ORG-diagram Programmatiskt i Java

Ett ORG-diagram används för att förklara rapporterings- eller relationshierarkin i ett institut eller ett företag. Du kan skapa ett ORG-diagram utan att behöva installera ett användargränssnittsbaserat program eller verktyg. Den här artikeln beskriver hur du skapar olika typer av ORG-diagram programmatiskt i Java.
juli 2, 2022 · 4 min · Farhan Raza