Svenska

Slå samman HTML-mall med XML eller JSON i Java

I modern webbutveckling är separationen av innehåll och presentation en grundläggande princip. HTML-mallar ger ett bekvämt sätt att definiera struktur och layout för webbsidor, medan JSON- och XML-dataformat vanligtvis används för att lagra och överföra strukturerad information. Genom att kombinera dessa tekniker kan utvecklare dynamiskt generera HTML-innehåll baserat på data från externa källor. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man slår samman HTML-mallar med JSON- eller XML-data i Java.
juli 3, 2023 · 3 min · Farhan Raza

Slå samman HTML-mall med XML i C#

HTML-formulär kan användas för att samla in information från flera källor. Den insamlade informationen kan lagras eller serialiseras i en databas som senare kan extraheras som data i XML-format. I vissa fall kan du behöva slå samman HTML-mall med XML-data. Efter sådana fall förklarar den här artikeln hur man sammanfogar HTML-mallar med XML-data programmatiskt i C#.
oktober 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza

Slå samman HTML-mall med JSON i C#

HTML-mallar används för att samla in data från olika datakällor. Efter att ha slagit samman data med mallen kan du skapa HTML-dokument. I vissa scenarier kan indata för sammanslagning med mallfil finnas i JSON-format. I enlighet med sådana användningsfall täcker den här artikeln hur man sammanfogar HTML-mallar med JSON-formatdata programmatiskt i C#.
oktober 5, 2022 · 2 min · Farhan Raza