Svenska

Slå samman PowerPoint-presentationer med C++

PowerPoint-presentationer används i många scenarier som möten, presentationer, diskussioner etc. Det kan finnas situationer där du har olika presentationer skapade av olika personer eller har individuella presentationer som används i olika möten. Du kan behöva slå samman dessa presentationer för delning eller dokumentation. Att göra denna uppgift manuellt skulle vara tidskrävande. Det effektiva sättet skulle vara att uppnå detta programmässigt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du slår samman PowerPoint-presentationer med C++.
mars 13, 2021 · 5 min · Muhammad Ahmad