Svenska

Konvertera MHT till PDF-fil i C#

MHT-fil är ett webbsidearkivformat som innehåller text, grafik, animationer, CSS, JavaScript och alla länkade resurser i en enda fil. Vissa webbsidor kommer åt bilder eller andra resurser från en server och om du sparar sidan i MHT- eller MHTML-format kan du se sådant innehåll även när du är offline. I vissa fall kan du behöva konvertera en MHT-fil till PDF-format. Den här artikeln beskriver hur man konverterar en MHT-fil till en PDF-fil i C#.
april 1, 2022 · 2 min · Farhan Raza