Svenska

Lägg till eller ändra VBA-makron i Excel-filer med C#

VBA (Visual Basic for Applications) är ett programmeringsspråk som används i MS Excel-filer för att automatisera kalkylbladsrelaterade operationer. VBA-makron används för att skriva användardefinierade funktioner som låter dig snabba upp de uppgifter du måste utföra manuellt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du arbetar med VBA-makron i MS Excel-filer programmatiskt. I slutet av den här artikeln kommer du att kunna extrahera, lägga till och ändra VBA-makron i Excel-arbetsböcker med C#.
december 21, 2020 · 4 min · Usman Aziz