Svenska

Lägg till bildövergångar i PowerPoint PPT/PPTX med Java

Bildövergångar används för att lägga till visuella effekter, som uppstår när du flyttar från en bild till en annan i ett PowerPoint-bildspel. Du kan också ställa in övergångsljud, hastighet, varaktighet och andra effekter i enlighet med sammanhanget för din presentation. Följaktligen täcker den här artikeln hur man lägger till bildövergångar i PowerPoint-presentationer programmatiskt med Java.
september 6, 2021 · 4 min · Usman Aziz