Svenska

Arbeta med konversationer på MS Exchange Server i Java

Ofta består ett e-postmeddelande av flera meddelanden (eller svar) som bildar en tråd. I Microsoft Exchange Server kallas dessa trådar som konversationer. När du arbetar med MS Exchange Server programmatiskt kan du behöva komma åt och hantera konversationerna. För att åstadkomma det kommer du i den här artikeln att lära dig hur du hittar, kopierar, flyttar och tar bort konversationer på Microsoft Exchange Server i Java.
februari 28, 2022 · 5 min · Usman Aziz