Svenska

Konvertera MPP till XML i Python

Exportera enkelt projektdata från MPP till XML i Python. Konvertera MPP till Primavera P6 XML med hög noggrannhet och kvalitet. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar MPP till XML med Python.
juni 15, 2023 · 3 min · Muzammil Khan

Konvertera XML till MPP eller MPP till XML Programmatiskt med C#

Extensible Markup Language (XML är ett filformat som lagrar information med hjälp av taggar. Det kan användas för att lagra eller överföra data. Det kan finnas situationer där du behöver överföra data som lagras i en MPP-fil till någon applikation som accepterar XML som indata format. Å andra sidan kan du ha projektdata i XML-format som du kanske vill konvertera till MPP-format. I sådana fall kan du interkonvertera MPP- och XML-format enligt dina behov. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du konverterar MPP-filer till XML-format och vice versa programmatiskt med C#.
augusti 25, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad

Konvertera XML till MPP eller vice versa programmatiskt i Java

XML är en förkortning för Extensible Markup Language. Det är som en del information som lagras mellan olika taggar för lagring och överföring. Å andra sidan använder vi filformatet MPP för projektledning. Du kan konvertera XML till MPP såväl som MPP till XML-formatfiler med Java-språk. Det är användbart när du vill importera eller exportera mellan XML- och MPP-filer enligt dina krav.
mars 9, 2021 · 3 min · Farhan Raza