Svenska

Konvertera e-postmeddelanden till PDF med C++

E-post är den primära källan till kommunikation över internet, särskilt i affärsmiljöer. Det kan finnas fall som att diskutera och slutföra kundens programvarukrav för produktutveckling. När du har slutfört programvarukraven kan du behöva generera en slutlig uppsättning dokument som innehåller e-postmeddelanden och annan information att dela med ditt team. I sådana scenarier kan det vara användbart att konvertera e-postmeddelandet till PDF. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar ett e-postmeddelande till PDF-format med C++.
februari 13, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad