Svenska

Skapa SmartArt i PowerPoint-presentationer med C#

SmartArt i presentationer används för att tillhandahålla informationen i visuell form. Ibland är det valt att göra den enkla texten mer tilltalande. Medan det i andra fall används för att visa flödesdiagram, processer, relationer mellan olika enheter, etc. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar SmartArt i PowerPoint-presentationer programmatiskt med C#.
september 22, 2021 · 4 min · Usman Aziz