Svenska

Konvertera OBJ till FBX – 3D Object Converter

Kämpar du med att konvertera dina 3D-modeller från OBJ- till FBX-format? Lär dig hemligheten med att enkelt konvertera dina 3D-modeller från OBJ till FBX online eller utan att använda någon 3D-mjukvara. Den här artikeln förklarar också hur du utvecklar din egen OBJ-filkonverterare.
januari 17, 2023 · 6 min · Muzammil Khan

Konvertera OBJ-fil till FBX eller glTF GLB-fil i Java

OBJ-filer för 3D-objekt innehåller information om 3D-objekt som textur och koordinater. Du kan konvertera en OBJ-fil till en GLTF- eller FBX-fil programmatiskt i Java. I vissa scenarier kan du behöva konvertera en OBJ-fil till olika filer. I enlighet med det täcker den här artikeln hur man konverterar en OBJ-fil till GLTF- eller FBX-fil i Java.
december 8, 2021 · 2 min · Farhan Raza