Svenska

Konvertera OBJ-fil till en PDF- eller FBX-fil i C#

OBJ-filer används för att arbeta med 3D-objekt. Du kan konvertera en OBJ-fil till en PDF- eller FBX-fil med C#. I vissa situationer kan du behöva konvertera en 3D-objektfil till andra filformat. Den här artikeln tar upp hur man konverterar en 3D-objektfil till en PDF- eller FBX-fil under följande rubriker.
november 16, 2021 · 2 min · Farhan Raza