Svenska

Känna igen text med OCR på DjVu-bild i C#

DjVu-formatet används för att lagra skannade dokument eftersom de kan innehålla text, bilder eller ritningar. Det används för att arkivera data eftersom detta format kan lagra data med minimalt utrymme. Den här artikeln tar upp hur man känner igen text från DjVu-bilder med OCR-operationer programmatiskt i C#.
maj 24, 2022 · 2 min · Farhan Raza