Svenska

Konvertera bild till text med C# OCR Library

Lär dig hur du utför OCR och konverterar bilder till text med C#. Utför OCR på PNG, JPG, BMP-bilder och extrahera text med Aspose.OCR för .NET API.
maj 28, 2020 · 3 min · Usman Aziz