Svenska

C# Optical Mark Recognition (OMR) programvara i .NET

Som .NET-utvecklare kan du enkelt integrera Aspose.OMR för .NET UI-kontroll i .NET UI-applikationer. Det gör att du kan utveckla skräddarsydda GUI-baserade OMR Sheet Reader-applikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utvecklar OMR Scanner Software med C# i .NET.
juli 1, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Utför OMR och extrahera data från bild i C#

Du kan enkelt utföra OMR-operationer på skannade bilder av undersökningsformulär eller testblad programmatiskt och läsa användarinmatningar programmatiskt i .NET-applikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OMR och extraherar data med C#.
april 21, 2022 · 6 min · Muzammil Khan