Svenska

Skapa och läs OMR-ark med streckkod i C#

Lär dig hur du skapar och läser ett OMR-ark med en streckkod i C# med Aspose.OMR för .NET API. Detta omfattande och lättanvända API ger en mängd olika funktioner och alternativ, vilket gör det till en kraftfull och mångsidig lösning för ett brett utbud av OMR-applikationer.
september 25, 2023 · 4 min · Muzammil Khan

Extrahera data från bild i Java

Optisk märkesigenkänning (OMR) är en elektronisk process som gör det möjligt att läsa och fånga data markerade av personer på ett test eller en undersökning, bestående av bubblor eller kvadratiska ingångar. Du kan enkelt utföra OMR-operationer på de skannade bilderna av sådana undersökningsformulär, frågeformulär eller testblad och läsa användarinmatningarna programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OMR och extraherar data från en bild i Java.
september 16, 2022 · 6 min · Muzammil Khan

C# Optical Mark Recognition (OMR) programvara i .NET

Som .NET-utvecklare kan du enkelt integrera Aspose.OMR för .NET UI-kontroll i .NET UI-applikationer. Det gör att du kan utveckla skräddarsydda GUI-baserade OMR Sheet Reader-applikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utvecklar OMR Scanner Software med C# i .NET.
juli 1, 2022 · 5 min · Muzammil Khan

Utför OMR och extrahera data från bild i C#

Du kan enkelt utföra OMR-operationer på skannade bilder av undersökningsformulär eller testblad programmatiskt och läsa användarinmatningar programmatiskt i .NET-applikationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du utför OMR och extraherar data med C#.
april 21, 2022 · 6 min · Muzammil Khan

Skapa OMR-undersökning eller svarsblad i Java

Som Java-utvecklare kan du enkelt generera OMR-undersökningar, frågesporter eller svarsblad från textmarkering programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du skapar en OMR OMR-undersökning eller ett svarsblad från textuppmärkning med Java.
mars 31, 2022 · 4 min · Muzammil Khan