Svenska

Konvertera OneNote till XLSX eller XLS i C#

OneNote-filer är digitala anteckningar som du kan spela in för att ha viktig information till hands. De kan vara till hjälp för att samarbeta, presentera eller dela information. I vissa fall kan du behöva konvertera en OneNote-anteckningsbok med (.one) filtillägg som en XLSX- eller XLS-arbetsbok. Följaktligen ger den här artikeln information om hur du konverterar OneNote till XLSX- eller XLS-formatfil programmatiskt i C#.
augusti 4, 2022 · 2 min · Farhan Raza