Svenska

C# Konvertera DICOM till JPEG, GIF, PNG och BMP-bilder

Den här artikeln ger dig det enklaste sättet att konvertera DICOM-bilder till JPG-, PNG-, BMP- och GIF-format i C#. DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) är ett standardfilformat för lagring av medicinsk bildinformation. Informationen som lagras i DICOM-bilderna hanteras i form av datauppsättningar inklusive rubriken och bilddatauppsättningen. Oftast innehåller DICOM-bilder medicinska skanningar såsom ultraljud, MRI, etc. som utbyts mellan flera enheter för att dela patientens medicinska information. För att se DICOM-bilderna finns olika offline- och online-DICOM-visningsprogram tillgängliga på marknaden.
april 1, 2020 · 4 min · Usman Aziz