Svenska

Konvertera OpenOffice ODP till PDF i Python

ODP-format används av OpenOffice för att lagra presentationsdokumenten. I likhet med PowerPoint PPT/PPTX innehåller ODP-presentation bilder och varje bild består av text, bilder och andra element. I vissa fall, t.ex. för att dela presentationer, måste du konvertera ODP-filer till PDF-format. För att uppnå det tar den här artikeln upp hur man konverterar en ODP-presentation till PDF i Python.
mars 1, 2022 · 2 min · Usman Aziz