Svenska

Java API för optisk märkesigenkänning och bearbetning i bilder

Behöver du ett enkelt men funktionsrikt Java OMR-bibliotek? Vill du känna igen optiska märken i skannade bilder? Prova Aspose.OMR for Java - Ett Java-klassbibliotek för att utföra OMR-operationer (Optical Mark Recognition) i Java-baserade applikationer. Låt oss ta en snabb promenad genom funktionerna i nämnda Java API för att se hur man känner igen optiska märken i en mängd olika bildformat och fångar mänskligt märkta data från enkäter, frågeformulär eller tester som innehåller MCQ.
januari 10, 2020 · 6 min · Usman Aziz