Svenska

Konvertera PDF-fil till PowerPoint-presentation i C#

Den här artikeln innehåller stegen och kodexemplen för att konvertera PDF till PPT eller PPTX programmatiskt i C#. PDF är ett av de ofta använda formaten för att utbyta dokument med tillförlitlighet utan att oroa dig för layoutproblem. PowerPoint-presentationerna (PPT/PPTX) har å andra sidan gjort det lättare att presentera data eller information i form av interaktiva bilder. I vissa fall behövs informationen i en PDF-fil för att presenteras som en PowerPoint-presentation.
mars 18, 2020 · 3 min · Usman Aziz