Svenska

OCR PDF och extrahera text från PDF i Python

Lär dig hur du utför OCR på PDF-dokument för att känna igen och extrahera text från skannade PDF-dokument programmatiskt. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du OCR PDF och extraherar text från PDF-dokument i Python.
augusti 25, 2023 · 4 min · Muzammil Khan

Konvertera PDF till TEXT eller TXT till PDF med C# VB.NET

PDF-filer är populära eftersom de stöder text, bilder, animationer, videor och många andra kommentarer. Texten är dock den viktigaste delen av de flesta PDF-dokument. I den här artikeln kommer vi att konvertera PDF till TXT-fil och TXT-fil till PDF-format med C# .NET.
september 28, 2020 · 5 min · Farhan Raza