Svenska

Aspose.Words för .NET 20.3 släpps!

Den här månaden lyckades vi leverera 72 förbättringar och korrigeringar inklusive 18 Enterprise- och Priority-supportproblem. Totalt har 110 frågor behandlats i den senaste versionen av Aspose.Words för .NET. Uppdateringar för Xamarin Platform Från och med Aspose.Words 20.3 ändras stödet för Xamarin. I tidigare versioner tillhandahöll vi separata DLL:er för Xamarin.Android, Xamarin.Mac och Xamarin.iOS. Nu kan Xamarin-utvecklare använda Aspose.Words för .NET Standard i alla ovan nämnda plattformar. Enligt .NET Standard-dokumentationen kan Aspose.
mars 10, 2020 · 2 min · Andrey Noskov

Aspose.Words för .NET 20.2 släpps

Trots helgdagar avslutades denna månad med god produktivitet, 57 förbättringar och korrigeringar (med 4 Enterprise- och 3 Priority Support-problem) inkluderades i denna vanliga månadsversion. Totalt 105 ärenden behandlades. Ladda PDF-dokument stöds nu av Aspose.Words för .NET Standard. Detta är den första filformatscodec som ingår som plugin i Aspose.Words. För att få inläsning av PDF-dokument att fungera i din .NET Core-applikation bör du lägga till en referens till Aspose.Words.Pdf2Word.dll, eller helt enkelt lägga till NuGet-referens till Aspose.
februari 6, 2020 · 2 min · Andrey Noskov

Konvertera PDF till Word-dokument i C#

Olika PDF till Word-konverterare låter dig exportera PDF-filen som Word DOC/DOCX programmatiskt. Däremot saknas noggrannheten, kvaliteten och hastigheten på konverteringen. Så i den här artikeln kommer du att lära dig en av de bästa, höghastighets- och högkvalitativa metoderna för att konvertera PDF till Word DOC i C#.
november 24, 2019 · 3 min · Usman Aziz