Svenska

Konvertera skannad PDF till Word med OCR i Python

Att konvertera skannade PDF-filer till Word-dokument erbjuder flera fördelar som att redigera texten i dokumentet, vilket gör det enkelt att göra ändringar eller uppdateringar. Det möjliggör också sökbarhet i text, vilket är ovärderligt för stora dokument eller vid forskning. Dessutom kan du också utföra stavningskontroll för att korrigera eventuella stavfel eller felstavade ord medan du utför OCR i Python.
juni 26, 2023 · 3 min · Farhan Raza