Svenska

Konvertera bild till text med C++ OCR-bibliotek

Tekniken OCR(Optical Character Recognition) låter dig läsa och konvertera texten i bilderna eller skannade dokument till maskinläsbar form. OCR har olika användningsfall som inkluderar att läsa koder från vouchers, göra texten redigerbar, självbetjäningsbutiker, konvertera tryckta dokument till digitala format, och så vidare. Olika OCR-verktyg och bibliotek finns tillgängliga på marknaden, men tillförlitligheten hos OCR-resultaten är en nyckelfaktor. I den här artikeln kommer jag att visa dig hur du skapar din egen OCR-applikation och konverterar bilder till text programmatiskt med C++.
juni 23, 2020 · 4 min · Usman Aziz