Svenska

Konvertera PowerPoint-presentation till Word-dokument med C#

I vissa fall kan du behöva konvertera PowerPoint-presentationer till Word-dokument. För att automatisera denna process eller för batchkonvertering täcker den här artikeln hur du konverterar PowerPoint PPTX/PPT till Word DOCX med C#.
augusti 2, 2021 · 2 min · Usman Aziz